มหกรรมทักษะทางวิชาการอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 11
เมนูหลัก
หน้าแรก
สรุปรางวัล
สรุปผลการลงทะเบียน
สรุปตารางการแข่งขัน
สรุปผลการแข่งขัน
เกณฑ์การแข่งขัน
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ภาษาต่างประเทศ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์

จำนวนผู้เข้าชม คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนผังโรงเรียน :
รร.อนุบาลกระบี่(ที่ใหม่)อยู่ติดกับ อบจ.กระบี่
map

ดาวน์โหลด :
คู่มือการใช้งานเบื้องต้นระบบลงทะเบียนแข่งขันทักษะ [PDF]

ปฎิทินการดำเนินงานออนไลน์ :
ลงทะเบียน/ตรวจสอบแก้ไขรายชื่อ => 12-23 กันยายน 2559
ปิดระบบการลงทะเบียน => 23 กันยายน 2559
ประกาศผลการแข่งขัน => หลังจบการแข่งขัน
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน/ครู => 12 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป
มหกรรมทักษะทางวิชาการอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 11

สำหรับโรงเรียน

รหัสโรงเรียน
รหัสผ่าน
มหกรรมทักษะทางวิชาการอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 11

นักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน

อนุบาลชุมพร 112
อนุบาลระนอง 73
อนุบาลสุราษฏร์ธานี 108
อนุบาลพังงา 98
อนุบาลนครศรีธรรมราช 126
อนุบาลกระบี่ 111
อนุบาลภูเก็ต 111
อนุบาลพัทลุง 99
อนุบาลตรัง 100
อนุบาลสตูล 114
อนุบาลสงขลา 112
อนุบาลปัตตานี 73
อนุบาลยะลา 0
อนุบาลนราธิวาส 70

ลงทะเบียนทั้งหมด  1307   คน

จัดทำระบบโดย ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน


พัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย  จันทาพูน ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
power by ratcyber@gmail.com