สรุปผลการแข่งขัน
ลำดับ
โรงเรียน
รวม
1
   อนุบาลชุมพร
61 รายการ
2
   อนุบาลระนอง
44 รายการ
3
   อนุบาลสุราษฏร์ธานี
61 รายการ
4
   อนุบาลพังงา
55 รายการ
5
   อนุบาลนครศรีธรรมราช
65 รายการ
6
   อนุบาลกระบี่
59 รายการ
7
   อนุบาลภูเก็ต
63 รายการ
8
   อนุบาลพัทลุง
56 รายการ
9
   อนุบาลตรัง
58 รายการ
10
   อนุบาลสตูล
62 รายการ
11
   อนุบาลสงขลา
61 รายการ
12
   อนุบาลปัตตานี
44 รายการ
13
   อนุบาลยะลา
0 รายการ
14
   อนุบาลนราธิวาส
45 รายการ
จัดทำระบบโดย ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน


พัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย  จันทาพูน ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
power by ratcyber@gmail.com