แบบแสดงรายการลงทะเบียน
รหัสกิจกรรม : sk0011 กลุ่มสาระ : ศิลปะ
 

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

รายมือชื่อ

เวลามา
เวลากลับ
1
เด็กหญิงเปมิกา   เพชรวารี อนุบาลชุมพร      
2
เด็กหญิงศรุดา   รัตนกิจ อนุบาลสุราษฏร์ธานี      
3
เด็กหญิงเพ็ญพิชา   คงมา อนุบาลพังงา      
4
เด็กหญิงสุภัทรวดี   วิเชียร อนุบาลนครศรีธรรมราช      
5
เด็กชายวิชพญ   โชคคำสีลา อนุบาลกระบี่      
6
เด็กหญิงภูรินทรา   พุฒแก้ว อนุบาลภูเก็ต      
7
เด็กชายกษิฎิชม์     โสมณะ อนุบาลพัทลุง      
8
เด็กชายอภิสิทธิ์   เสี่ยงซ้วน อนุบาลตรัง      
9
เด็กหญิงบัญฑิตา   มีเสน อนุบาลสตูล      
10
เด็กหญิงมิ่งขวัญ   สุขะปณะ อนุบาลสงขลา      
11
เด็กชายตุลย์   ตุลยพิทักษ์ อนุบาลปัตตานี      
12
เด็กหญิงกานติมา   จันทรวิศรุต อนุบาลนราธิวาส